• slider image 212
 • slider image 209
 • slider image 210
 • slider image 153
 • slider image 211
 • slider image 208
 • slider image 206
 • slider image 178
 • slider image 176
 • slider image 162
 • slider image 163
 • slider image 164
:::

即時空品測站資訊看板

衛星雲圖

ㄉㄚ ˋ ㄎㄨㄞ ˋ ㄉㄨㄛ ˇ ˊ
朵,動。頤,下巴。朵頤,指動著腮頰欲食的樣子。指飽食愉快的樣子。與「大飽口福」相似。

隨機小語

◎ 心要常常保持快樂,就必須不把人與人之間的事當成是非。

證嚴法師

萌典查詢

Dr.eye 英漢字典

查單字